Image
نظرسنجی
انتظار ارائه چه محصولاتی را از ما داريد؟
  
قالب ظاهری سایت ( اینترفیس ) چگونه است ؟
  
حاضرین در سایت
76 میهمان حاضرند
نکته ها

ساختار پیاز

پیازها همیشه دارای ساقه تحلیل رفته ، کوتاه و به صورت صفحه یا کپه‌ای محصور در برگهای سفید رنگ گوشت دار و مملو از مواد ذخیره‌ای بخصوص گلوکز هستند. شکل کلی برگهای پیاز تقریبا استوانه‌ای مخروطی و به عبارت دیگر در کنار برگها به هم چسبیده ، شباهت به آستین لباس دارند. محل اتصال برگها روی ساقه کپه‌ای به صورت دایره‌ای شکل و مدور است. برگها در اطراف ساقه کپه‌ای کاملا همدیگر را پوشانده ، نیام آنها مجموعه‌ای مسدود و همپوش را بوجود می‌آورد.

انتهای برگهای پیاز یعنی بخش فوقانی آنها نازک و غالبا خیلی زود پژمرده و خشک می‌شود. پیاز خوراکی بطور معمول پوشیده از نیام برگهای گوشتی و آبدار و برگهای ذخیره‌ای ، ضخیم و فلس مانند هستند. علاوه بر این برگهای گوشتی پیازها غالبا بوسیله برگهای خارج فلس مانند نازک ، غشایی ، رنگین و خشک محافظت می‌شوند. در مرکز پیاز یعنی در وسط برگهای آن ساقه کپه‌ای پیاز که در راس آن جوانه انتهایی و در بخش تحتانی آن ریشه‌های نابجا بطور دسته‌ای و متراکم قرار می‌گیرند، وجود دارد.

پیدایش و تشکیل پیاز

پیدایش و تشکیل پیاز پس از رویش بذر پیاز آغاز شده ، گیاهک جوانی دارای ساقه‌ای با رشد طولی محدود که از چند میلیمتر تجاوز نمی‌کند، بوجود می‌آید با توقف سریع رشد طولی ، ساقه درجهت عرضی رشد کرده ، صفحه یا کپه‌ای را بوجود می‌آورد. با تشکیل ساقه کپه‌ای ، ریشه اصلی گیاهک نیز از بین رفته ، ریشه‌های نابجا در زیر ساقه جای آن را می‌گیرند. در جریان تشکیل ساقه کپه‌ای ، برگها نیز که دارای نیامی مسدود و پهنک استوانه‌ای توخالی‌اند و از نیام به طرف راس بتدریج باریک می‌شوند، روی آن ظاهر شده ، رشد می‌کنند. در پیاز جوان ، پهنک برگها مانند نیام آنها کاملا یکدیگر را در بر گرفته طوری یکدیگر را می پوشانند که در مجموع حالتی افراشته مشابه ساقه که نباید آن را با ساقه اشتباه نمود، را پیدا می‌کنند. ...ادامه مطلب