Image
نظرسنجی
انتظار ارائه چه محصولاتی را از ما داريد؟
  
قالب ظاهری سایت ( اینترفیس ) چگونه است ؟
  
حاضرین در سایت
46 میهمان حاضرند
نکته ها

ارکیده آبی

خانواده گل ارکیده، یکی از متنوع‌ترین خانواده‌های گیاهی است. تا بیش از 20هزار گونه‌ی طبیعی از این گیاه شناسایی شده و انواع مصنوعی که با روشهای ژنتیک ساخته‌شده‌اند هم بسیار زیادند. (بیش از هزار واریته)  بعضی از این گونه‌های مصنوعی به هدف استفاده "شاخه بریده" تهیه شده‌اند و در چند گونه تا 2ماه می‌توان این گلها را در منزل نگهداری کرد!

ارکیده‌ها (که گاهی از روی تنوع به آنها "خانواده‌ی رویایی گفته می‌شود) معمولاً گرمسیری هستند ولی گونه‌های زیادی هم برای مناطق دیگر (حتی قطب) هم شناسایی شده و در اروپا بیش از 200 گونه‌ی رسمی وجود دارد.Image