Image
نظرسنجی
انتظار ارائه چه محصولاتی را از ما داريد؟
  
قالب ظاهری سایت ( اینترفیس ) چگونه است ؟
  
حاضرین در سایت
97 میهمان حاضرند
نکته ها

شته سبز هلو   Myzus persicae

این شته به علت انتقال ویروس های مختلف اهمیت فراوانی دارد.

شکل شناسی:

 تخمها بیضوی ابتدا زرد یا سبز و به سرعت سیاه می شوند.حشرات بالدار دارای سر و قفسه سینه سیاه و شکم سبز مایل به زرد و یک خط تیره بزرگ در سطح پشتی آن دیده می شود.حشرات بی بال زرد تا سبز و خط تیره بزرگ در سطح پشتی دیده می شود.کورنیکولها بلند و در نیمه انتهایی کمی برآمده و همرنگ بدن هستند.

ادامه مطلب  

هورمون ریشه زا فلورتیس چاپ ارسال به دوست
قوطی نیم لیتری هاوی هورمون ریشه زایی محصول کشور ایتالیا جهت قلمه زنی انواع گل و درخت و کاشت نهالImage

لیست بخشی از مواد تجاری ریشه زا و شکل فوش و مواد تشکیل دهنده آنها:

 

کریزوپون Chryson - شکل فروش:پودر (تالک)-مواد تشکیل دهنده:0/1 تا 0/08 IBA(یکسری)

سی-مون c-mone - مایع (الکل ایزو پروپیل) - 0/01 ,  0/02  IBA

دیپ ان گرو  dip N grow- مایع (الکل)

هورمکس Hormex -پودر (تالک)

هورمودین  Hormodin -پودر (تالک)

هورمو-روت  Hormo-root-پودر (تالک)

رایزون پون  Rhizopon  - پودرو قرص های محلول در آب

روتون  Rooton -پودر (تالک)

روتز Roots  مایع

سینر گول Synergol  مایع

ترکیب ریشه زایی وودز Woods مایع اتانول+ DMF(دی اتیل فرمامید)-0/0 1 IBA +0/5 % NAA

 

موادی که در پودر تالک وجود دارد دارای این مزیت است که به آسانی در دسترس بوده و کاربرد انها آسان است.

ریشه زایی بیشتر با فرو بردن قلمه ها در محلول استون-اتانول یا متانول پیش از کار برد اسید ایندول بوتیریک در تالک به دست می آید.